Om SmartHome


Vi er et danskejet firma, som har specialiseret os i velfærdsteknologiske helhedsløsninger til badeværelset. Firmaet blev etableret i 2007, og vi leverer løsninger til både plejecentre, borgere i eget hjem og institutioner.

Vi er Danmarks største leverandør af toilet-løsninger til plejecentre og har på baggrund af dette gode erfaringer og fine referencer.

SmartHomes eget hæve/sænke/kip system HS 130 K til alm. toiletter og vaske/tørre toiletter er firmaets kerneydelse. HS 130 K er dansk designet, udviklet og produceret.

Forflytning til og fra toilet i korrekt højde, samt hjælp til at komme af og på, gør arbejdsmiljøet bedre for personalet og ikke mindst borger selvhjulpen.

Derudover har vi badekar med udvendig/indvendig stolelift, patenteret underbenslift og hæve/sænke funktion af selve badekaret.

Vi har brugervenlige produkter med stor funktionalitet og fokus på øget selvhjulpenhed, livskvalitet, værdighed, selvstændighed og rehabilitering i borgeres eget hjem, i bofællesskaber, på institutioner og plejecentre landet over.

Hvad enten borgeren har fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser, ser vi på løsninger frem for begrænsninger.


For succes med velfærdsteknologi er implementering en vigtig del. Vi tilbyder kvalificeret undervisning, rådgivning og hjælp til implementering og har egen ergoterapeut ansat til disse opgaver. SmartHome er de eneste der leverer en fuld pakke og vi er med fra start til slut.

Service er ligeledes et vigtigt parameter for os, hvorfor vi har egne teknikere ansat, som er uddannet i vores produkter.