Nyheder i SmartHome:


Teknologisk Institut har lavet en "Teknologivurdering til markedsføreing af hæve/sænkesystemet til toiletter HS 130 K" en form for en mini VTV (Velfærdsteknologisk Vurdering)
se filen vedhæftet under vores Hæve/sænke system HS 130 K.


SmartHome tilbyder nu SERVICE AFTALE til vores kunder. 
En service aftale indebærer, at SmartHome ApS kommer én gang årligt og gennemgår 
produktet på følgende områder:
 
  • Efterse vaskedyse og tørrearm.
  • Eventuel udskiftning af dyse på vaske- og tørre arm.
  • Rense føringsrør til vaske og tørrearm.
  • Tørrearm smøres med fedt.
  • Efterse slange for kalk.
  • Efterse niveauføler i varmvandsbeholder.
  • Eferspænding af systemet - både toilet og HS 130 K.
  • Test af funktioner.

For mere information kontakt venligst SmartHome på tlf. 22 47 22 44. 
Ingen produkter fundet.